CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Chính sách giao hàng của Nhà Thuốc Gia Hân:

– Tại thành phố Hồ Chí Minh:

+ 8:00 – 15:00 : Tối đa 03 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

+ 15:00 – 8:00 : Tối đa 12 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

– Khu vực tỉnh: Giao hàng thu tiền tại nhà qua bưu điện (COD)

+ 8:00 – 15:00 : Tối đa 24 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

+ 15:00 – 8:00 : Tối đa 48 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

Thông tin hỗ trợ: 1900.0120